Schoolmaatschappelijk Werk op De Piramide.

Sinds woensdag 12 november j.l. onze schoolmaatschappelijk werker dhr. Khalid el Ghalbzouri elke woensdag op school aanwezig. (van 8.35u – 10.00u in de personeelskamer). U kunt hem altijd vrijblijvend aanspreken. Indien mogelijk staat hij u meteen te woord en anders wordt er een afspraak gemaakt. U kunt bij hem terecht met vragen over opvoeding of andere zorgen over uw kinderen, bijvoorbeeld m.b.t. echtscheiding, schulden, rouw, e.d. Soms helpt hij u in een paar gesprekken op weg. Indien nodig verwijst hij u door naar de juiste persoon om u te helpen. Maar het kan ook gaan om een simpele vraag en dan kunt u eenvoudig even binnenlopen.

Hem bellen mag ook: 06-29089810
Ook te bereiken via de SMD: 0299-439279
of per mail: k.ghalbzouri@smdzw.nl
Mocht hij door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn op school: bel hem dan gerust!

Informatie over Schoolmaatschappelijk Werk.

- Uw kind en de basisschool
Op vierjarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. Dit is een belangrijke fase in het leven van iedereen. Kinderen gaan de wereld om hen heen verkennen. Ze groeien op van kleuter naar puber. Zoals we allemaal weten gaat dat niet altijd zonder strubbelingen. Soms is aan het gedrag van het kind te zien dat het niet goed gaat. Soms merken we op een andere manier dat hem of haar iets dwars zit. Omdat deze periode belangrijk is voor het verdere leven, is er op de basisscholen - naast aandacht voor het leren lezen, rekenen en schrijven - ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Immers, een kind dat zich lekker voelt kan veel gemakkelijker leren dan een kind dat problemen heeft.

- Waarom schoolmaatschappelijk werk?
Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal ook de leerkracht eerst met u praten als hij / zij zich zorgen maakt. U beiden kent tenslotte het kind het beste en meestal komt u er samen wel uit. Wanneer er echter zorgen blijven, kunt u daarover praten met de schoolmaatschappelijk werker.

Voorbeelden op het gebied van opvoedingsvragen:

Voorbeelden op het gebied van kindgedrag: 

De schoolmaatschappelijk werker zal samen met u bekijken wat de beste hulp is voor u en uw kind.

- Wat doet de schoolmaatschappelijk werker?
Als u of de school een beroep doet op de schoolmaatschappelijk werker, zal deze een gesprek met u als ouder / verzorger aangaan. Samen met u bespreekt de schoolmaatschappelijk werker de zorgen. In goed overleg wordt een oplossing gezocht. Ook kan de schoolmaatschappelijk werker de leerkracht ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met sociale of emotionele problemen. Vaak zijn er maar enkele gesprekken nodig om u weer op weg te helpen. Soms is er voor langere tijd hulp nodig. De schoolmaatschappelijk werker bekijkt dan samen met u waar die hulp het beste geboden kan worden. Dat kan dan ook bij een andere instelling zijn. Natuurlijk zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

- Overleg
Soms is het probleem zo ingewikkeld, dat overleg met andere instellingen noodzakelijk is. Dat gebeurt alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Van tevoren wordt met u besproken wat de reden van het overleg is en wat het zou moeten opleveren. Van de uitkomst wordt u natuurlijk ook op de hoogte gebracht.