Onze visie

De Piramide is een kleine basisschool waar iedereen welkom is! Iedereen op school wordt gezien! Wij bieden de kinderen op De Piramide goed onderwijs aan. Naast het vergaren van belangrijke basiskennis zoals taal en rekenen richten we ons op vaardigheden die nu én in de toekomst onmisbaar zijn, zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, onderzoeken, ondernemen en communiceren. Vanuit hoge verwachtingen werken wij met heldere leerdoelen en een duidelijke onderwijsstructuur. Kinderen leren daardoor verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen voor hun leerproces. Dit kan alleen met betrokkenheid van leerkrachten, leerlingen én ouders! Naast het leren zijn wij een Vreedzame School. Dit betekent dat wij de goede omgang met elkaar binnen en buiten school heel belangrijk vinden. Vanuit respect voor elkaar; iedereen is verschillend!

Wij professionaliseren ons in het gepersonaliseerd leren en het werken in units. Gepersonaliseerd leren staat voor onderwijs geven waarbij de betrokkenheid en zelfstandigheid van de leerling de kern is, het leerproces van de leerling staat centraal. Regie, eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid van de leerling zijn de vier kernbegrippen.

'ANDERS ORGANISEREN'
Binnen obs De Piramide hebben wij ons onderwijs anders georganiseerd. Dat betekent dat een medewerker verantwoordelijk is voor het vak dat hij/zij geeft aan de leerjaren 3 t/m 8. De kinderen zijn verdeeld in stamgroepen. De leerkracht van de stamgroep is het aanspreekpunt voor het kind en de ouders en of verzorgers.

De kinderen krijgen per vakgebied les van verschillende medewerkers. Dit zijn medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn en specialisten die voor een specifiek vak in dienst zijn. Gedrag loopt als een rode lijn door het onderwijsconcept heen en hierbij gebruiken wij o.a. de executieve functies.

Door ons onderwijs op deze manier in te richten, kunnen wij het hele team 5 dagen per schooljaar vrij roosteren. Vakdocenten van Lukida zullen de kinderen thematisch lesgeven tijdens deze dagen. Hierdoor kunnen wij expertise binnen halen die wij in ons huidig onderwijsconcept niet in huis hebben.

Leerlingen aan het woord

"Werken vanaf groep 3 veel met onze Chromebooks."