Onze visie

De Piramide is een kleine basisschool waar iedereen welkom is! Iedereen op school wordt gezien! Wij bieden de kinderen op De Piramide goed onderwijs aan. Naast het vergaren van belangrijke basiskennis zoals taal en rekenen richten we ons op vaardigheden die nu én in de toekomst onmisbaar zijn, zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, onderzoeken, ondernemen en communiceren. Vanuit hoge verwachtingen werken wij met heldere leerdoelen en een duidelijke onderwijsstructuur. Kinderen leren daardoor verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen voor hun leerproces. Dit kan alleen met betrokkenheid van leerkrachten, leerlingen én ouders! Naast het leren zijn wij een Vreedzame School. Dit betekent dat wij de goede omgang met elkaar binnen en buiten school heel belangrijk vinden. Vanuit respect voor elkaar; iedereen is verschillend!

Wij professionaliseren ons in het gepersonaliseerd leren en het werken in units. Gepersonaliseerd leren staat voor onderwijs geven waarbij de betrokkenheid en zelfstandigheid van de leerling de kern is, het leerproces van de leerling staat centraal. Regie, eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid van de leerling zijn de vier kernbegrippen.

De ontwikkelingen op De Piramide van het afgelopen schooljaar kunt u teruglezen in het jaarverslag 2020 - 2021.

Ouders aan het woord

"De groepen zijn klein waardoor de leerlingen meer aandacht krijgen."