Waarom kiezen voor De Piramide?

De keuze voor een school is belangrijk, uw kind brengt op school immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. We helpen hier graag bij! Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan bespreken wij wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een aantal argumenten op een rijtje gezet, waarom u voor onze school zou kunnen kiezen:
 • De Piramide is de enige openbare basisschool in Edam-Volendam, waar ieder kind welkom is.
 • Wij zijn een kleinschalige school met kleine groepen. Hierdoor is er aandacht voor elk kind.
 • Wij werken vakgericht, de medewerkers zijn verantwoordelijk voor het vak dat zij geven aan de kinderen van groep 3 t/m 8. 
 • Doordat wij ons onderwijs 'anders organiseren' hebben wij specialisten in dienst. 
 • Doordat wij ons onderwijs 'anders organiseren' kunnen wij het hele team 5 dagen vrij roosteren en krijgen de kinderen les van Lukida vakdocenten.
 • Wij nemen leerlingen mee in hun eigen leerproces. We hebben oog voor persoonsvorming en het aanleren van de vaardigheden om tot leren te komen.
 • Als Vreedzame School zorgen we samen met de leerlingen voor een veilige sfeer, rust en vertrouwen in jezelf en in elkaar. Wij vinden het belangrijk dat het kind lekker in zijn vel zit als voorwaarde om goed te kunnen leren.
 • We maken gebruik van moderne leermiddelen, zoals het werken met de interactieve lessen van Wereld in Getallen. Op een speelse, interactieve manier krijgen de leerlingen de lesstof voor spelling en rekenen aangeboden. In de groepen 3 t/m 8 werken de leerlingen met een chromebook van obs De Piramide.
 • Wij werken samen met de Muziekschool Waterland. Leerlingen uit groep 5 krijgen muziekles en leren een instrument bespelen onder leiding van docenten van de Muziekschool Waterland. Samen muziek maken is leuk en draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van kinderen.
 • In samenwerking met OSG De Triade is er een techniekaanbod voor alle kinderen.
 • Wij vinden bewegen belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Kleuters spelen buiten, of gymmen in de speelzaal onder begeleiding van hun leerkracht. Daarnaast krijgen de andere kinderen twee keer per week gymles van de vakdocent bewegingsonderwijs in de gymzaal of op het schoolplein.
 • De groepen 3 t/m 8 krijgen 5 keer per jaar zwemles om de redzaamheid in het water te bevorderen.
 • We organiseren activiteiten buiten de school zoals theaterbezoek, bibliotheekbezoek, sporttoernooien en excursies.
 • Voor de buitenschoolse opvang werken wij samen met Berend Botje Edam waardoor u zich als ouder geen zorgen hoeft te maken over de opvang van uw kind voor- en na schooltijd.
Wilt u meer weten over ons onderwijsaanbod? Lees dan de Schoolgids.

Leerkrachten aan het woord

"Bevlogen leerkrachten, elk kind wordt gezien!"