Ons teamOp De Piramide werken vele mensen samen aan de toekomst van onze kinderen 

 

Onze leerkrachten zijn gedreven professionals. Wij zijn gemotiveerd en voelen ons betrokken bij onze leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind uitgedaagd wordt tot leren, waarbij ieder kind wordt geaccepteerd zoals hij is.
Wij zorgen als team voor een positief klimaat in de school: ieder kind wordt gezien en gewaardeerd. Wij zijn ervan overtuigd dat een optimaal welbevinden de ontwikkeling van de kinderen bevordert. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn, binnen een kader, zodat elk kind zich ontwikkelt en prettig voelt.
 
Hoe houden wij ons als team scherp?
Op De Piramide zijn het niet alleen de kinderen die blijven leren, ook het team en de schoolleiding blijven zich ontwikkelen. Op deze manier zorgen wij voor kwaliteit en blijft ons onderwijs afgestemd op de vraag van de maatschappij. Ieder schooljaar worden de belangrijkste speerpunten vastgesteld. Alle studiebijeenkomsten zijn gericht op deze speerpunten.
 
Specialisten
Om de kinderen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling zorgen we voor specialistische kennis in ons team:
  • De directie: eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bereikbaar maandag t/m donderdag.
  • Intern Begeleider: voor alle leerlingen, die meer ondersteuning behoeven. Samen met de leerkracht, ouders -en regelmatig ook de leerling- zoeken we samen naar oplossingen.
  • Administratief medewerkster: één dag per week is een administratief medewerkster aanwezig om ons te ondersteunen.
  • Breed Ondersteunings Team (BOT): voor leerlingen die meer zorg en overleg vragen en waarbij we de hulp van externen nodig hebben. Een kind komt in het BOT wanneer de leerkracht, een ouder of de intern begeleider dit noodzakelijk vindt.
  • Schoolmaatschappelijk werker: voor ouders met vragen over opgroeien en opvoeden of over de samenwerking met school en ook voor persoonlijke vragen over de dingen van het leven. Onze Maatschappelijk werkter is aanwezig op de donderdag.
  • Vakdocent bewegingsonderwijs: op De Piramide krijgen de leerlingen uit groep 1 t/m 8 twee maal per week gymles in de gymzaal naast onze school. De leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal binnen de school van hun eigen leerkracht en twee keer per week van de vakdocent in de gymzaal.
  • Docent muzikale vorming: leerlingen uit groep 5 krijgen één maal per week les muzikale vorming. Deze lessen worden gegeven door muziekdocenten van Muziekschool Waterland. Verder is er voor alle groepen wekelijks een muziekles gegeven door muziekdocenten van Muziekschool Waterland.

 

Leerkrachten aan het woord

"Bevlogen leerkrachten, elk kind wordt gezien!"