Ons teamOp De Piramide werken vele mensen samen aan de toekomst van onze kinderen 
 

Onze leerkrachten zijn gedreven professionals. Wij zijn gemotiveerd en voelen ons betrokken bij onze leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind uitgedaagd wordt tot leren, waarbij ieder kind wordt geaccepteerd zoals hij is.
Wij zorgen als team voor een positief klimaat in de school: ieder kind wordt gezien en gewaardeerd. Wij zijn ervan overtuigd dat een optimaal welbevinden de ontwikkeling van de kinderen bevordert. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn, binnen een kader, zodat elk kind zich ontwikkelt en prettig voelt.

'ANDERS ORGANISEREN'
Binnen obs De Piramide hebben wij ons onderwijs anders georganiseerd. Dat betekent dat een medewerker verantwoordelijk is voor het vak dat hij/zij geeft aan de leerjaren 3 t/m 8. De kinderen zijn verdeeld in stamgroepen. De leerkracht van de stamgroep is het aanspreekpunt voor het kind en de ouders en of verzorgers.
De kinderen krijgen per vakgebied les van verschillende medewerkers. Dit zijn medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn en specialisten die voor een specifiek vak in dienst zijn. Gedrag loopt als een rode lijn door het onderwijsconcept heen en hierbij gebruiken wij o.a. de executieve functies.
Door ons onderwijs op deze manier in te richten, kunnen wij het hele team 5 dagen per schooljaar vrij roosteren. Vakdocenten van Lukida zullen de kinderen thematisch lesgeven tijdens deze dagen. Hierdoor kunnen wij expertise binnen halen die wij in ons huidig onderwijsconcept niet in huis hebben.
 
Hoe houden wij ons als team scherp?
Op OBS De Piramide zijn het niet alleen de kinderen die blijven leren, ook het team en de schoolleiding blijven zich ontwikkelen. Op deze manier zorgen wij voor kwaliteit en blijft ons onderwijs afgestemd op de vraag van de maatschappij. Ieder schooljaar worden de belangrijkste speerpunten vastgesteld. Alle studiebijeenkomsten zijn gericht op deze speerpunten.
 
Specialisten
Om de kinderen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling zorgen we voor specialistische kennis in ons team:
  • De directie: eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
  • Intern Begeleider: voor alle leerlingen, die meer ondersteuning behoeven. Samen met de leerkracht, ouders -en regelmatig ook de leerling- zoeken we samen naar oplossingen.
  • Administratief medewerkster: één dag per week is een administratief medewerkster aanwezig om ons te ondersteunen.
  • Schoolmaatschappelijk werker: voor ouders met vragen over opgroeien en opvoeden of over de samenwerking met school en ook voor persoonlijke vragen over de dingen van het leven. Onze Maatschappelijk werkster is aanwezig op de dinsdag.
  • Vakdocent bewegingsonderwijs: op De Piramide krijgen de leerlingen uit groep 1 t/m 8 twee maal per week gymles in het Bolwerck. De leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal binnen de school van hun eigen leerkracht en twee keer per week van de vakdocent in de gymzaal.
  • Docent muzikale vorming: leerlingen uit groep 5 krijgen een periode één maal per week les. Deze lessen worden gegeven door muziekdocenten van Muziekschool Waterland. 
  • Gedrag coach: is twee dagen per week aanwezig en is verantwoordelijk voor de executieve functies. 
  • Vakdocent beeldende vorming: de kinderen vanaf groep 3 krijgen elke vrijdag les van een vakdocent

 

Ouders aan het woord

"Diversiteit, gedreven leraren, gemoedelijke sfeer!"