Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

In de opgenomen informatie kunnen onvolkomenheden voorkomen.

OBS de Piramide is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de in de website gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

OBS de Piramide kan te allen tijde veranderingen en verbeteringen in de website aanbrengen.

Om de website actueel te houden, wordt de website periodiek aangepast.