Ouderraad

De OR is er voor het organiseren van feesten en/of andere activiteiten. De ouders van de OR nemen veel werk op zich en het resultaat is er dan ook naar: een bloeiende schoolgemeenschap met veel extra activiteiten. Niet alle activiteiten die door school georganiseerd worden, kunnen bekostigd worden uit de van rijkswege verstrekte gelden en subsidies. Daarom vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage aan de ouders. De ouderbijdrage draagt bij in zaken als; sinterklaas-, kerstvieringen, paasviering, sportdag, schoolvoetbaltoernooi, zomerfeest en kleine kas per groep. Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind een brief mee waarin de penningmeester van de ouderraad de ouders vraagt de ouderbijdrage te betalen. De bijdrage is niet verplicht, maar het is van wezenlijk belang dat alle ouders de bijdrage toch betalen om de genoemde activiteiten te kunnen blijven organiseren. De besteding van het geld komt immers ten goede aan de kinderen.