Samenwerking OBS De Piramide en Kinderopvang Berend Botje


OBS De Piramide vindt het ontwikkelen  van zelfstandigheid van groot belang.
Zij willen de kinderen helpen hun zelfstandigheid te vergroten. Daarnaast willen ze de kinderen leren samenwerken en verantwoording te dragen voor wat zij doen. Berend Botje sluit zich hierbij aan door de kinderen een verscheidenheid aan activiteiten te bieden, waarbij ruimte is voor eigen inbreng van de kinderen en ze uitgedaagd worden actief mee te denken.

Als uw kind uit school komt, is een goede opvang belangrijk. Een luisterend oor, omdat uw kind graag even wil napraten over de belevenissen van de dag. Lekker wat te drinken en aandacht en tijd om te laten zien wat op school gemaakt is. Dat alles in een goede sfeer en veilige, vertrouwde omgeving. Uw kind kan vrij spelen en doen waar het zelf zin in heeft. Lekker even buitenspelen, lezen, meedoen met knutselen, timmeren, theater of sport.

Klik HIER voor meer informatie.