Klachtenregeling en contactpersoon

Overal gaan wel eens dingen verkeerd of ontstaan misverstanden. Ook op onze school gebeurt dat. Mocht er iets zijn waarover u klachten heeft, meldt u dat dan eerst bij de betreffende leerkracht. Als dit gesprek niet naar wens verloopt, neem dan contact op met de (adjunct)directeur, uw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad en/of het bestuur van de school. Als alle contacten en gesprekken naar uw gevoel niets hebben opgeleverd dan kunt u zich tot de schoolcontactpersoon Mevrouw Jacoline Beets wenden. Zij bepaalt dan in overleg met u op welke wijze uw klacht het best behandeld kan worden. Zij zal niet zelf de klacht afhandelen, maar u verwijzen naar de regionale vertrouwenspersoon/instantie of naar de landelijke klachtencommissie. De klachtenregeling van onze school is voor iedere ouder ter inzage en/of kan bij het gemeentebestuur worden opgevraagd.