Overblijven

 

Op de Piramide is een goed werkend overblijfsysteem voor kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen. Er zijn overblijfouders die zorg dragen en toezicht houden op alle kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO).
 
De kinderen van groep 1 en 2 lunchen in een kleuterlokaal en leerlingen van de groepen groep 3 t/m 8 lunchen in de gemeenschapsruimte.
 
De kinderen nemen voor de TSO hun eigen brood en drinken mee.
 
De kosten voor de TSO bedragen € 2,00 per kind per keer. De kosten van de TSO worden achteraf door middel van automatische incasso 1x per maand afgeschreven.
 
Indien uw kind van de TSO gebruik gaat maken, dient u een aanmeldingsformulier en een formulier voor machtiging automatische incasso in te vullen. Deze kunt u bij de leerkracht van uw kind inleveren, bij een van de leidsters of bij de coördinator. Tevens kunt u bij hen ook de benodigde informatie over de TSO aanvragen.
 
Om 13.05 uur nemen de leerkrachten de zorg van de leidsters TSO over. Kinderen en leidsters vallen onder de school ongevallen verzekering, die door het bestuur is afgesloten.
 
Het reglement van het overblijven is als bijlage toegevoegd aan de schoolgids.

U kunt HIER klikken voor het aanmeldingsformulier van onze tussenschoolse opvang Broodje Mee.